Grand i10 sedan

Grand I10 Sedan

350,000,000

Grand I10 Sedan

350,000,000

  • Khả năng vận hành mạnh mẽ và êm ái
  • Thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao
  • Trang bị cao cấp và thân thiện